Temmuz 12, 2010

Kendini gerçekleştirme

1.Zamanı iyi kullanma (TimeCompetence)
2.Desteği içten alma (Inner Directed)
3.Kendini gerçekleştirmeye götüren değerleri benimseme (Self-Actualizing)
4.Varoluşsal hayat sürme (Existentiality)
5.Duygusal bakımdan açık olma (Feeling reactivity)
6.İçte geldiği gibi davranabilme (Spontanelity)
7.Kendine saygı duyma (self regard)
8.Kendini kabul edebilme (self acceptance)
9.İnsan tabiatı hakkında olumlu görüş sahibi olma (nature of man canstructive)
10.Dünyaya uzlaştırıcı bir gözle bakabilme (synergy)
11.Saldırganlık eğililerini kabul edebilme (acceptance aggression)
12.Başkaları ile yakınlık kurabilme (capacity for intimate contact)

(DR.Yıldız KUZGUN)